Projektová a inženýrská činnost

Projektová a inženýrská činnost, vodovody, kanalizace, ČOV, cyklostezky, letecké průzkumy specializovaným modelem, záznam a tvorba videa, geologie

 

Jak Vám můžeme, jako investorovi, pomoci ?

Převezmeme odpovědnost za zpracování kompletní projektové dokumentace od záměru až po stavební povolení a dále až po kolaudaci vč. výběru zhotovitele stavebního dozoru a konečného technicko ekonomického vyhodnocení stavby. Spolupráce při dotačním managementu.

Společnost TEO plus, s.r.o. ve spolupráci s f. ALEX – ISS Litoměřice je nositelem oprávnění projektové činnosti na zpracování projektů vodohospodářských staveb, vodovodů, kanalizací, plynovodů – inženýrských sítí. Autorizace se vztahuje i na ochranu krajiny a tvorbu krajinného prostředí.
 Mezi činnostmi ve kterých jsme dosáhli i mimořádných úspěchů patří projekty cyklostezek a cyklogenerelů.
Nejnověji nabízíme projekty na řešení terénních stezek a bajkových areálů.
 Řešení pozemkové problematiky a spolupráce při tvorbě územních plánů.

Přehled hlavních činností:

Projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě, vodovody, kanalizace, ČOV, cyklostezky
–          dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
–          dokumentace pro stavební povolení (DSP)
–          realizační dokumentace stavby (RDS)
–          inženýrská činnost – zajištění procesu územního řízení,
–          zajištění stavebního povolení
–          zajištění kolaudace stavby
–          vyhodnocení stavby
–          vyhodnocení zkušebního provozu
–          stavební dozor
Provozní a manipulační řády vodovodů a kanalizací
Pozemkové průzkumy a pozemkové elaboráty, jednání s vlastníky, smluvní vztahy
Studie a generely
–          vodovody a kanalizace
–          cyklogenerely
–          cyklo a bajkové areály pro různé formy sportovního vyžití na kolech a kolečkách
Technické výpočty a ekonomické studie. Výpočty vodohospodářských aplikací.
Cyklostezky – projekty, posuzování řešení cyklostezek, chodníky, místní komunikace, odvodnění, terénní cyklostezky, bajkparky, značení projednání.
Výpočty a posudky v bytovém hospodářství – nájem – správa – prodej.
Ochrana a tvorba krajiny, projekty krajinných úprav a odbahnění rybníků, revitalizace drobných toků, protipovodňová ochrana  
Pasporty, ověření stávajících kanalizací, aplikace GIS
Letecké průzkumy, specializovaným modelem do 100m letové hladiny snímané kamerou v kvalitě  Full HD,
–          nepřístupná místa
–          památkové objekty
–          střechy, okapy
–          dílčí záběry do větších filmových celků
ukázky je možné zhlédnout na You Tube RCBeholder – odkaz je vpravo nahoře této stránky
Záznam a tvorba videa
–          netradiční pohledy pamětihodností
–          detailní záběry těžko přístupných míst
–          celkový rozhled nad zájmovým územím
–          záznam tvorby díla z ptačí perspektivy většího stavebně technického díla apod.
Vizualizace navrhovaných stavebních objektů počítačovou grafikou v kombinaci skutečných leteckých záběrů
Geologické posouzení – archivní geologický průzkum
– ověřování, rešerše geoarchivu a geofonfu