OPATŘENÍ

Opatření pro bezeškodný průběh povodňových a přívalových vod. Nabídka prací – projektových opatření pro bezeškodný průběh povodňových a přívalových vod  V souvislosti s povodněmi a bleskovými přívalovými dešti se opět objevuje problematika, ne vždy vhodného vodohospodářského řešení obcí a místních částí, anebo požadavek aktuální úpravy reagující na změněné podmínky. Nabízíme spolupráci, abychom pomohli najít řešení ve vazbě […]

VÍCE »