OPATŘENÍ

Opatření pro bezeškodný průběh povodňových a přívalových vod.

Nabídka prací – projektových opatření pro bezeškodný průběh povodňových a přívalových vod

 V souvislosti s povodněmi a bleskovými přívalovými dešti se opět objevuje problematika, ne vždy vhodného vodohospodářského řešení obcí a místních částí, anebo požadavek aktuální úpravy reagující na změněné podmínky.

Nabízíme spolupráci, abychom pomohli najít řešení ve vazbě na geologické, přírodní a urbanistické podmínky a zároveň ustálit i vodní režim prostředí a specifických podmínkách daného území či lokality.
Nabízíme Vám zpracování projektových opatření, které pomohou vyřešit bezeškodný průběh zvýšeného stavu přívalových nebo povodňových vod dle zásad ochrany životního prostředí a krajiny.
Pro zpracování využíváme našich zkušeností ve vodohospodářském  oboru a ochraně krajiny v délce 35 let a také netradiční metody spočívající v aktuálním leteckém  průzkumu z letové hladiny do 100 m speciálním letovým zařízením se záznamem a možným s okamžitým vyhodnocením.

V průběhu zpracování dokumentace provedeme i vyhledání vhodného dotačního titulu pro financování realizace stavby.